Kardiologia Prewencyjna

Bluepring Genetics will attend the VIII Scientific Conference on a prevention and epidemiology in cardiovascular diseases. Conference is organised by Polish Cardiac Society at November 20-21, 2015 at Krakow, Poland.

http://www.kardiologiaprewencyjna.eu

 

Kardiologia Prewencyjna

Dla większości uczestników naszych konferencji nie ma żadnych wątpliwości, że prewencja jest najskuteczniejszym sposobem zwalczania chorób układu krążenia, a społeczny wymiar i konieczność wielospecjalistycznego podejścia do problemu stawiają prewencję chorób układu krążenia jako jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego Polsce, i w całej Europie.

W czasie tegorocznej Konferencji omówione zostaną najnowsze doniesienia z zakresu szeroko rozumianej kardiologii prewencyjnej. W programie znajdą się też prezentacje najnowszych wyników polskich projektów badawczych i innych doniesień z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Ponadto, w sposób przystępny i praktyczny zostaną podsumowane najnowsze zmiany w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia. Planujemy omówienie ostatnio ogłoszonych wytycznych.
Czy pod ich wpływem zmieni się codzienna praktyka polskich lekarzy?

Podobnie jak w latach poprzednich wykładowcami będą najlepsi polscy eksperci. Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że wzorem poprzednich Konferencji organizowanych przez naszą Sekcję, tegoroczna Konferencja okaże się sukcesem, a przede wszystkim miejscem twórczej wymiany poglądów, która połączy ekspertów i praktyków.

Subscribe to our newsletter