Meeting of the Heads of Newborn’s Departments with Clinical Regional Consultants

Meeting of the Heads of Newborn’s Departments with Clinical Regional Consultants will be mostly focused on diagnostics and therapy of rare genetic diseases with a special interest of metabolic syndromes.

 

Zarys merytoryczny:

1) Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w wybranych rzadkich wrodzonych wadach metabolicznych wykrywanych badaniem przesiewowym. Dr n.med. Ewa Starostecka, konsultant pediatrii metabolicznej
2) Wrodzona niedoczynność tarczycy – aktualne standardy diagnostyki i leczenia u noworodków urodzonych przedwcześnie i o czasie
3) Wrodzony przerost kory nadnerczy, diagnostyka i leczenie u noworodków i niemowląt
Dr. n med Renata Stawerska, konsultant endokrynologii i diabetologii dziecięcej
4) Rola badań genetycznych w diagnostyce chorób rzadkich. Dr n. med. Małgorzata Piotrowicz, konsultant genetyki medycznej

Subscribe to our newsletter