XV Konferencja Naukowa Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

PTK serdecznie zaprasza kardiologów dziecięcych, kardiologów, kardiochirurgów, pediatrów i neonatologów, a także lekarzy innych specjalności zainteresowanych problemami układu krążenia u dzieci na konferencje.

W czasie tegorocznej, zatytułowanej „Postępy w kardiologii dziecięcej”, zostaną zaprezentowane i przedyskutowane najnowsze i najbardziej kontrowersyjne zagadnienia mające znaczenie w codziennej praktyce klinicznej. Wysoki poziom merytoryczny konferencji gwarantują wykładowcy z wiodących ośrodków kardiologii dziecięcej w Polsce, a jej interesujący i wieloaspektowy program stwarza okazję do ożywionej dyskusji.

Przed konferencją PTK planuje przeprowadzenie warsztatów dotyczących: interpretacji zapisu EKG, echokardiografii płodowej oraz analizy prawej i lewej komory w echokardiografii 3D.

 

Pediatric Cardiology Section of the Polish Cardiac Society “Advances in pediatric cardiology”

The 15th Conference of the Pediatric Cardiology Section of the Polish Cardiac Society “Advances in pediatric cardiology” at Kliczkow Castle, 17-18.06.16 is addressed for pediatric cardiologists, cardiologists, cardiac surgeons pediatricians, neonatologists and other physicians interested in cardiovascular problems in children. Experts will discuss the latest and most controversial issues in daily clinical practice. Conference will be an opportunity to exchange views on the optimisation of diagnostic and therapeutic decisions in patients with severe problems of the cardiovascular system.

http://kliczkow2016.ptkardio.pl/

Subscribe to our newsletter