XVI Pediatric Cardiology Conference – Polish Society of Cardiology

The scientific program of this conference will cover the most current issues related to the diagnosis and treatment of cardiovascular diseases in the pediatric population from fetal and neonatal to young adults. Due to its interdisciplinary character, the conference is addressed not only to pediatric cardiologists, but also to a wide range of pediatricians, neonatologists, cardiologists, cardiac surgeons, internists, family and sports medicine physicians, students, nurses and technicians.

 

Program naukowy konferencji obejmować będzie najbardziej aktualne problemy związane z diagnostyką i terapią schorzeń układu sercowo-naczyniowego w populacji pediatrycznej począwszy od okresu płodowego i noworodkowego do młodego dorosłego. Ze względu na interdyscyplinarny charakter, konferencja jest adresowana nie tylko do kardiologów dziecięcych, ale także do szerokiego grona pediatrów, neonatologów, kardiologów, kardiochirurgów, internistów, lekarzy medycyny rodzinnej i sportowej, studentów, pielęgniarek i techników.

Subscribe to our newsletter